پذیرش و ترخیص و (اسناد و مدارک پزشکی)

واحد مدارک پزشکی شامل پذیرش و بستری – ترخیص – بایگانی مدارک پزشکی می باشد. واحد پذیرش و ترخیص در طبقه همکف ساختمان اصلی و در ورودی درب اصلی بیمارستان واقع گردیده و امور مربوط به پذیرش و ترخیص بیماران را انجام می دهد. علاوه بر ارتباط کاری که این سه واحد با همدیگر دارند واحد پذیرش امور بیمه گری و واحد ترخیص نیز با واحد درآمد و مالی نیز ارتباطات نزدیکی دارد.

پذیرش بیمارستان آتیه مشابه سایر واحدهای پذیرش بیمارستانی، نسبت به بستری بیماران ارجاع شده از سوی اورژانس یا پزشکان همکار بیمارستان اقدام می نماید:

لطفاً قبل از مراجعه به پذیرش بیمارستان موارد زیر را با دقت مطالعه فرمائید:

  1. جهت بستری، ۱-ارائه اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه ۲-دستور پزشک  ۳-دفترچه بیمه پایه (تامین اجتماعی و یا خدمات درمانی) و معرفی نامه بیمه تکمیلی(در صورت داشتن بیمه تکمیلی) الزامی است.
  2. اولویت بستری بیماران بر اساس وضعیت بیمار، سن بیماران (اطفال و افراد سالخورده در اولویت می باشند) و نوع عمل می باشد. ضمناً توصیه می شود در صورت بستری روز قبل از جراحی، جهت سهولت در پذیرش، از ساعت ۱۴ به بعد مراجعه فرمایید.
  3. قبل از دریافت بیمه تکمیلی لطفاً از اصل نامه پزشک کپی گرفته و حتما با نامه پزشک به بیمارستان مراجعه نمایید.
  4. بعد از انجام فرآیند پذیرش توسط همکاران ما به بخش مورد نظر راهنمائی خواهید شد.
  5. ساعات ملاقات ۲:۳۰ الی ۴ ظهر میباشد

کلیه امور مربوط به ترخیص بیماران بستری از طریق واحد ترخیص انجام می گیرد.
مراجعین محترم طبق موارد ذیل می توانند جهت برآورد و اطلاع از هزینه های درمانی به واحد ترخیص مراجعه نمایند:

  1. بیماران آزاد (بیمارانی که بیمه تکمیلی ندارند و به صورت آزاد مراجعه می کنند) با در دست داشتن نسخه پزشک یا گواهی بستری 
  2. بیماران طرف قرارداد با بیمه های تکمیلی بیمارستان با در دست داشتن نسخه پزشک یا گواهی بستری و اصل معرفی نامه بیمارستان

ضمناً تنها مرجع رسمی بیمارستان جهت پاسخ گویی به سوالات شما در خصوص هزینه ها و تعرفه های بیمه ها، واحد حسابداری ترخیص می باشد. لطفاً جهت اطلاع به صورت حضوری به این واحد مراجعه فرمایید.

همراه داشتن کارت ملی و دفترچه پایه بیمه، در هنگام ترخیص الزامی می باشد (بنا به درخواست برخی از بیمه های تکمیلی)

ساعت کار واحد پذیرش:

واحد پذیرش بیمارستان آتیه در طول شبانه روز پذیرای مراجعه کنندگان می باشد.

ساعت کار واحد ترخیص:

روزهای عادی:‌ از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۷ بعد از ظهر

بایگانی اسناد و مدارک پزشکی در طبقه زیر زمین دوم ساختمان جدید بیمارستان واقع شده است.

شماره تلفن های داخلی این واحد  ۱۰۴۰ – ۱۰۴۱ می باشد.

X